Trumpa instrukcija, kaip naudotis :

a) Sukuriam vartotojus (jei adduser.conf redaguotas, kad usergroups=no, kaip pas mane visad, tai dar papildomai addgroup vmail ir --ingroup vmail reikia pridėt) :

groupadd -g 5000 vmail
useradd -d /var/vmail -s /bin/false -u 5000 -g vmail vmail

Vacation vartotojas (vėlgi, jei ten usergroups=yes tai dar ir reikia kokian nors nesvarbian groupsan įkišt, arba palikt su savo groupsu):

adduser --disabled-login --no-create-home --disabled-password --home /nonexistent --shell /bin/false vacation

Galutiniam rezultate :

[testbox][~/mail_conf]# id vmail
uid=5000(vmail) gid=5000(vmail) groups=5000(vmail)
[testbox][~/mail_conf]# id vacation
uid=1002(vacation) gid=100(users) groups=100(users)

Sudedam dumpą iš esamų failų archyve - gaunas 3 duomenų bazės, viena skirta greylistingo DB, kita - mail pagrindinė DB, trečia - squirrelio kalendorius. Shared.

DB sukuriami keli useriai - 'greylisting', 'mail_admin', 'sqcal', kiekvienas iš jų turi priėjimą atitinkamai tik prie savo DB, t.y. "greylisting", "mail" bei "sqcal".Jokių globalių teisių.

Sudedam reikalingus paketus :

apt-get update&&apt-get install --purge postfix-mysql procmail spamassassin amavisd-new postfix-gld vacation courier-imap-ssl courier-pop-ssl courier-authmysql courier-authdaemon

Jei nėra, tai taipogi gali praverst ir mysql (min 4.1 versija, arba reiks pakoreguot dumpus kad suprastų koduotes), webserveris (naudoju visur lighty, taip kad apie apache konfigūraciją šioj vietoj nieko nežinau ir negaliu padėt), vim'as konfigų redagavimui na ir kitos smulkmenos...

Išpakuotų konfigų kataloge darom :

find . -type f -exec grep -H "CHANGEME" {} \;

Ir koreguojam visus failus kuriuos paminėjo. Keičiamas hostname, pass ir kitos smulkmenos. Atitinkamai kiekvienam useriui sudedami savi ir pass prie duomenų bazės. Po to visi failai nukeliauja į atitinkamus katalogus, t.y. etc katalogas - į /etc/ katalogą, ir t.t. Teisių geriau nekeisti, nebent vmail ir vacation vartotojo ID skiriasi nuo maniškių - tokiu atveju reikia pakoreguoti /etc/postfix/main.cf uid maps ir chowninti atitinkamai failus.

Reikia nepamiršt postfiksui paduot failus tokiu formatu kokiu jam patinka :

postmap /etc/postfix/transport&&postmap /etc/postfix/recv_access&&newaliases

Restartinam servisus kurių konfigai pasikeitė, t.y. amavisd-new, postfix, courierių krūva... Keliaujam per www į control/padm/admin katalogą ir dėliojam domainus.

konfigai čia :