Testuota buvo su katalogu, kuriame buvo 57 foto, įvairaus pobūdžio - fotografuota tiek lauke, tiek viduje, 2048 x 1536 res.